יתרונות מערכת אולטרה סונית


• מערכת הדברה אלקטרונית- ללא כל מלכודות מסוגים שונים.

• מערכת ירוקה- החוסכת בשימוש בכל סוג של רעלים המסוכנים לסביבה.

•  המערכת אינה מדבירה או פוגעת במכרסמים אלא מגרשת ומרחיקה          אותם מהאתר המוגן.

• למערכת זו המכרסמים והעטלפים אינם מסוגלים להתרגל !  

• מונע חדירת מכרסמים חדשים.

• תפעול המערכת חסכוני מבחינת צריכת חשמל.

• תכנון המערכת מאפשר להגדילה באופן מודולארי לפי הצורך ומאפשרת     התפרסות המערכת למקומות נוספים בעתיד.

• המערכת לא דורשת ידע מוקדם לתפעול, אחרי ההתקנה והכוון הראשוני   כל המערכת פועלת באופן אוטומטי.